Tutti

Bragt til dig af DAOS

Betingelser

 1. Brugen af Tutti er frivillig
 2. Jeg giver ved oprettelse af min profil i Tutti mit tilsagn til nærværende betingelser
 3. Ved oprettelse af min profil får jeg adgang til at oprette egne opslag i Tutti samt at se kontaktinformationer på andres opslag
 4. Jeg benytter udelukkende Tutti til det tiltænkte formål, og mine opslag skal være relevante og passende
 5. DAOS kan i Tutti lagre og fremvise de oplysninger, som jeg giver om mig selv, herunder e-mail-adresse og evt. telefonnummer samt indhold i mine opslag
 6. Jeg giver ikke følsomme personoplysninger til Tutti
 7. Mine opslag kan ses af alle brugere af Tutti, indtil jeg vælger at slette disse opslag.
 8. Min profil og kontaktoplysninger kan kun ses af andre brugere med profil på Tutti.
 9. DAOS videregiver ikke oplysninger fra Tutti til tredjepart.
 10. Data om mig opbevares i Tutti, indtil jeg selv vælger at slette min profil i Tutti
 11. Mine enkelte opslag opbevares i Tutti, indtil jeg sletter dem, eller jeg sletter min profil.
 12. Et opslag, der passerer en forældelsesgrænse på 6 måneder deaktiveres automatisk, dvs. at det ikke kan ses af andre brugere, mens det stadig kan ses af mig som opretter, hvilket gør det muligt for mig at genbruge teksten i et nyt opslag
 13. Det er op til mig selv at slette egne opslag, som evt. er blevet uaktuelle inden forældelsesgrænsen
 14. DAOS kan efter egen vurdering vælge at slette opslag, som DAOS finder upassende
 15. Dataansvarlig myndighed: Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS). CVR-nummer 74640028.
 16. Kontaktoplysninger: formand@daos.dk. Se i øvrigt http://www.daos.dk/kontakt/styrelsen.

Tutti

Hjem

Se opslag

Profil

BRAGT TIL DIG AF

Daos Logo